Danh sách nhóm ưu tiên

Tên nhóm : Ưu tiên 1

STT Ngày vào nhóm Thông tin lái xe Loại Trạng thái Vùng Loại xe Biển số Nhận/Hủy/Bán/Quay lại Tiền/Go/sao Ghi chú Thao tác
1 21/02/2022 Minh Thúy Fortuner 2014 - 0918040852-Thành viên

Vip

Kích hoạt

Hà Nội 7 chỗ 30H-812.56 112/94/9/12 1,087k/1146/4.25 đổi từ số 0333937754 sang ngày 02/11/19 - Đổi xe ngày 05/10/2021 - Đổi xe ngày 29/11/2021 - xe thực tế đời 2014 - đổi xe avanda ngày 25/6/22 Xoá
2 08/02/2022 Thắm KT - 0918388903-Trưởng nhóm

Vip

Kích hoạt

Sài Gòn 7 chỗ 67899 1/2/1/415 0k/100/5 Xoá
3 08/02/2022 Phúc Vios 2017 - 0868788179-Thành viên

Vip

Kích hoạt

Hà Nội sedan 30E-880.11 311/59/12/9 1,146k/2260/5 Xoá
4 08/02/2022 Hợp Fordtransit - 0972999737-Thành viên

Vip

Kích hoạt

Hà Nội 16 chỗ 19/87/1/2 1,551k/1774/4.5 Xoá
5 08/02/2022 Uyên Fortuner 2017 - 0983900618-Thành viên

Vip

Kích hoạt

Hà Nội 7 chỗ 30H-965.07 446/89/0/13 4,560k/1327/5 Đổi xe mới ngày 07/10/22 Xoá
6 08/02/2022 Huy Vios 2017 - 0943362323-Thành viên

Vip

Kích hoạt

Hà Nội sedan 30E -772.46 96/12/6/2 575k/271/5 Xoá
7 08/02/2022 Đặng văn Thiện - 0945345895-Thành viên

BT

Khóa

Hà Nội sedan 30a20060 0/3/0/0 -10,000k/0/5 Xoá
8 08/02/2022 Tuấn Vios 2017 - 0976366973-Thành viên

Vip

Kích hoạt

Hà Nội sedan 90A-051.64 194/75/32/18 1,285k/2073/5 khóa lý do xin chuyến trả lại do báo cắt sâu Xoá
9 08/02/2022 Vũ Xuân tuệ - 0966153185-Thành viên

Vip

Kích hoạt

Hà Nội 7 chỗ 30G-345.00 283/110/25/20 13,176k/2571/4.5 Xoá
10 08/02/2022 Tịnh Attrage 2019 - 0976356539-Thành viên

Vip

Kích hoạt

Hà Nội 7 chỗ 30G-858.42 1004/239/43/37 2,481k/1270/4.5 Đổi xe ngày 09/9/2022 Xoá
  • 1