Danh sách nhóm ưu tiên

Tên nhóm : Ưu tiên 1

STT Ngày vào nhóm Thông tin lái xe Loại Trạng thái Vùng Loại xe Biển số Nhận/Hủy/Bán/Quay lại Tiền/Go/sao Ghi chú Thao tác